รออนุมัติ 2 รายการ ห้องประชุม 12 ห้อง สมาชิก 376 คน

  • เพื่อใช้ในการติวภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 (เสาวภา เด็ดขาด) วันที่25 กันยายน 2564 เวลา 08:00:00 น. - 26 กันยายน 2564 เวลา 11:50:00 น.